تاریخ انتشار: 
1399/11/10

یاسمین طباطبایی و عبور از درهای بسته

در گفتگو با شبنم طلوعی

بازیگر و خواننده‌ی ایرانی-آلمانی، یاسمین طباطبایی، در گفتگو با شبنم طلوعی، از تجربیات کودکی در ایران تا امروز و زندگی حرفه‌ای‌اش در آلمان می‌گوید.