تاریخ انتشار: 
1396/05/19

غذاخوردن بهائیان با دیگران ممنوع

Image icon دانلود pdf (2.8 مگابایت)

بنا به دستور انجمن اسلامی کارکنان شرکت الیاف، در جهت رعایت قوانین اسلامی محل غذاخوری بهائیان شاغل در شرکت مذکور از سایرین جدا شده و بهائیان برای استفاده از غذای رستوران ملزم به استفاده از ظروف غذای خودشان هستند بدین معنا که اجازه استفاده از ظروف غذای رستوران را ندارند.