تاریخ انتشار: 
1396/10/15

شهیدی که به رسمیت شناخته نشد

Image icon دانلود pdf (2.78 مگابایت)

در این سند، محمد ابراهیم طائف، رئیس شعبه ی 69 دادگاه حقوقی تهران، درخواست نرگس صمیمی برای صدور گواهی انحصار وراثت فرزندش، غلامرضا اعلائی که حین انجام وظیفهی سربازی در جبههی مریوان شهید شده، را به دلیل اعتقاد مادر و فرزند به آیین بهائی رد میکند. او در نامهاش تصریح میکند که چون بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی یکی از ادیان رسمی کشور نیست و بهائیان مشمول مادهی 6 قانون مدنی کشور در مورد رعایت احوالات شخصیهی ایرانیان غیر شیعه نمیشوند، با تقاضای انحصار وراثت نرگس صمیمی موافقت نشده است.