تاریخ انتشار: 
1395/10/11

با گیتی وحید

با گیتی وحید

محفل ملی بهائیان، نهاد اداره‌کننده‌ی جوامع بهائی در هرکشور، هرسال از ۹ عضو منتخب جامعه تشکیل می‌شود. از جمله مسئولیت‌های محافل ملی نظارت بر امور اجتماعی و دینی بهائیان و ثبت وقایع مربوط به جامعه و گزارش آن‌ها به مرکز جهانی بهائی‌ست، که به آن بیت‌العدل اعظم می‌گویند.

مرکز جهانی بهائی از زمان تبعید بهاءالله از ایران در زمان ناصرالدین شاه در منطقه‌ی فلسطین (اسرائیلِ فعلی‌) است. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران این موضوع محور بسیاری از اتهام‌ها به بهائیان و فشارهای شدید بر پیروان این آیین شده است.

اعضای نخستین محفل ملی بهائیان پس از انقلاب در مردادماه سال ۱۳۵۹ ربوده شدند و بلافاصله دومین محفل ملی به جای آنها انتخاب شد.

در ۲۲ آذر ۱۳۶۰ هشت نفر از اعضای این محفل هم دستگیر شدند و دو هفته بعد در ۶ دی‌ماه ۱۳۶۰ در محاکمه‌ای دو ساعت‌ و‌ نیمه‌ همه‌ی آنها محکوم و تیرباران شدند.

تنها عضو باقی‌مانده از این جمع نه نفره، خانم گیتی وحید (قدیمی)، که در روز دستگیری در جلسه‌ی محفل حضور نداشت، چندین ماه بعد توانست از ایران خارج شود. خاطرات این ماه‌های زندگی پنهان را آقای فرهنگ وحید، همسر گیتی وحید، در کتابی با عنوان گریز ناخواسته نوشته است. خانم وحید ۳۴ سال بعد از محاکمه‌ی همکاران‌اش توانست فیلمی را که از آن دادگاه پیدا شده ببیند.

فیلم حاضر پاره‌ای از توضیحات خانم وحید در مورد اتهام‌هائی‌ست که قاضی دادگاه به همکاران‌ او در محفل ملی بهائیان ایران وارد کرده است.